שטערן

More: נייַעס , ביאָגראַפיעס , פערזענלעכע לעבן