קינדער

More: פּסיכאָלאָגיע און אַנטוויקלונג , קינד ס געזונט , טאָראַסיק , מאַכט צושטעלן , טינז , קינדער 'ס אינסטיטוציעס , בילדונג , קינדער 'ס שניט